Schuldsaldo

Indien u voor uw woning een hypotheeklening hebt afgesloten, kan het wegvallen van een partner grote
financiële gevolgen hebben. Deze polis dekt uw nabestaanden in tegen de openstaande schuld die zij na
uw overlijden nog moeten aflossen. Vele hypotheekverstrekkers voeren de dekking van deze waarborg zelfs
in als een contractuele vereiste.