Pensioensparen

De verzekering Pensioensparen is een beleggingsformule met een aantal eigen bijzonderheden.
Zo is het bedrag dat u in deze formule kan beleggen beperkt tot maximaal 950 € per jaar.
Het interessante aan deze formule is dat ze in principe en afhankelijk van uw persoonlijke
situatie een fiscaal voordeel biedt van minstens 30 %. Bovendien biedt de pensioenspaarverzekering
u een gewaarborgd minimumrendement, gecombineerd met een winstdeelname op basis van de resultaten
van de verzekeringsmaatschappij. Het marktaanbod van dergelijke producten is zeer complex; de ene polis
is ook al kwalitatiever dan de andere. U vertrouwt dus best op uw makelaar in de aanbeveling van
het meest geschikte product op uw maat!. Voor een maximaal rendement is een persoonlijk onderhoud aangewezen.