Overlijden

Een overlijdensverzekering beschermt uw gezin tegen het overlijden van uzelf of van uw eventuele partner.
Diverse formules zijn mogelijk. Zo kan het gespaarde kapitaal bij leven op een bepaalde datum uitgekeerd
worden aan zeer interessante voorwaarden.

Facultatieve dekkingen zoals een algemene dekking van de schenkingsrechten bij overlijden binnen
de voorziene termijn is bijvoorbeeld mogelijk. U kan zelfs aan zeer gunstige voorwaarden al heel wat
zekerheden inbouwen voor uw gezin, zodat ze ook in moeilijke momenten hun levensstandaard kunnen behouden.