Moto

Ook deze verzekering behoort tot de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen zoals voorzien
conform de wet van 14/12/1992. Deze polis vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden die
u veroorzaakt tijdens een rit met de motorfiets. Zeker met een moto kan u immers betrokken raken bij
ernstige schadegevallen. Als onafhankelijk makelaar bieden wij voor elk type voertuig de meest
geschikte formule.

Tip: Denk bij een motorfiets misschien ook eens aan de optie diefstal. Vele moto’s zijn vernuftige
machines met een navenant prijskaartje. Een motorfiets leent zich bovendien makkelijker tot diefstal
dan een wagen. Ook hier kunnen we gepast advies verstrekken.