IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet.
Ze kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider of ten voordele van werknemers.

In tegenstelling tot bij een groepsverzekering, kan een firma met een Individuele Pensioentoezegging
precies bepalen aan wie het een extralegaal voordeel wil toekennen