Boot

Een bootverzekering bevat meestal een luik burgerlijke aansprakelijkheid die derden zal vergoeden indien
deze door uw toedoen schade lijden. Daarnaast zal deze polis u ook beschermen tegen alle mogelijke
schade aan uw boot. Het is tevens perfect mogelijk om in een omnium waarborg te voorzien voor
uw vaartuig.

Wij beschikken over een ruime ervaring inzake pleziervaartuigverzekeringen, en kunnen dan ook beter het
waardeverlies inschatten in geval van schade. Dit gegeven indachtig beveelt Protectas dus
een verzekeringscontract aan dat dichter bij de werkelijkheid aanleunt, en u niet nodeloos opzadelt
met onnodige kosten.

Net zoals bij vele andere verzekeringen wordt de premie voor een groot deel bepaald door het risico dat
verzekerd wordt. Voor een duur motoryacht moet u natuurlijk een hogere premie betalen dan voor
een kleine zeilboot. De hoogte van de uitkeringen en de vrijstelling kunt u in samenspraak met ons bepalen.