BA Onderneming

Deze polis dekt de extra – contractuele aansprakelijkheid van uw onderneming, de zaakvoerders,
de vennoten en de werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit. Daar waar een familiale
polis tussenkomst in de privésfeer treedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
dus op in de beroepssfeer. Voorbeelden zijn legio:

 • Na een foute aansluiting in de zekeringenkast ontstaat brand
 • De loodgieter breekt tijdens werken aan de afvoer een toilet
 • Een slager geeft bedorven vlees mee aan een klant waardoor deze een voedselvergiftiging oploopt

In dit type contract kunnen meerdere waarborgen worden onderschreven:

 • De waarborg BA uitbating dekt de extracontractuele schade aan derden tijdens de uitoefening van
  de beroepsactiviteit. Bijvoorbeeld: tijdens gevelwerken beschadigt u als uitvoerder de voordeur.
 • BA na levering/ productaansprakelijkheid komt op bij schade na levering of na uitvoering van
  de activiteiten. Bijvoorbeeld: een wiel loopt af na vervanging van de banden in uw bandencentrale.
 • De waarborg ‘toevertrouwde goederen’ treedt op bij door u veroorzaakte schade aan goederen die deel
  uitmaken van uw werkzaamheid. Bijvoorbeeld: tijdens het herstellen van een pc laat
  uw technicus een computer vallen.