BA Bestuurder van rechtspersoon

In heel wat gevallen kunnen bestuurders van een vennootschap door de wet persoonlijk aansprakelijk
gesteld worden voor schade voortvloeiende uit een fout tijdens hun mandaat zoals nalatigheid,
overtredingen op wettelijke bepalingen, verkeerde inschattingen enz.

Daarom is het onderschrijven van een degelijk contract inzake bestuurdersaansprakelijkheid door
de vennootschap of voor rekening van de leden van de Raad van Bestuur/ Directiecomité
geen overbodige luxe. Bestuurders kunnen immers ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor
fouten veroorzaakt door hun medewerkers.