BA Auto

Als werkgever bent u natuurlijk wettelijk verplicht het wagenpark van uw onderneming te laten verzekeren
in geval van een mogelijk schadegeval met een voertuig, door uw medewerkers of uzelf in fout veroorzaakt
gedurende de uitoefening van de gebruikelijke werkzaamheden, of op weg van en naar het werk.

Protectas analyseert deskundig uw vloot en vergelijkt alle waarborgen en verzekeringstarieven in de markt.
Natuurlijk zijn facultatieve dekkingen zoals omnium en mini-omnium ook mogelijk voor uw
bedrijfsvoertuigen of een deel ervan.