Zijn uw verzekeringen nog afgestemd op uw leven nu? 16-09-15

Het lijkt logisch om bij een ingrijpende verandering zoals een huwelijk, samenwonen of relatiebreuk alle verzekeringen na te lopen. Te vaak gebeurt dit echter helemaal niet.  Zo kan het gebeuren dat iemand minder goed verzekerd is dan men dacht. Het tegenovergestelde geval van onnodige oververzekering komt ook vaak voor bij een verandering.

 

Hospitalisatieverzekering

Een verandering in uw leefomstandigheden heeft invloed op vele verzekeringen. Zo kan u bij een huwelijk of wettelijk samenwonen ervoor kiezen om over te stappen naar de hospitalisatieverzekering van uw partner, als de voorwaarden beter zijn. In geval van scheiding of relatiebreuk kunt u deze verzekering ook individueel afsluiten. Indien u dat niet wilt, bent u wettelijke verplicht een andere hospitalisatieverzekering af te sluiten om u zo te beschermen tegen eventuele medische kosten.

 

Familiale verzekering

In een huwelijk of wettelijk samenwonen dekt een familiale verzekering de aansprakelijkheid van alle huisgenoten wanneer er schade wordt veroorzaakt aan derden. Bij een relatiebreuk dient één van de twee ex-partners uiteraard zelf deze verzekering af te sluiten. Als u als alleenstaande co-ouder een of meer kinderen opvoedt, dient u overigens te kiezen voor het gezinstarief om uw kinderen mee te verzekeren.

 

Brandverzekering

Bij samenwonen of huwelijk kan één inboedelverzekering worden opgezegd. De andere verzekering moet natuurlijk wel worden aangepast aan de nieuwe situatie om goed verzekerd te blijven.

 

Autoverzekering

Wist u dat het belangrijk is om ons te melden dat u medebestuurder bent van de auto van uw partner? Deze melding kan bij een onverhoopte relatiebreuk de premie van een nieuwe autoverzekering op uw naam positief beïnvloeden.

 

Levensverzekering

In een levensverzekering is een begunstigingsclausule opgenomen, waarin staat vermeld wie uw begunstigden zijn. Als uw relatie eindigt, dient u dit te melden aan ons. Een eventueel nieuwe begunstigde dient u ook door te geven. Wij kunnen dan met een eenvoudige bijlage aan de levensverzekering zorgen dat de begunstigingsclausule wordt aangepast, zodat de juiste personen straks recht hebben op uw nalatenschap.

 

Advies nodig?

Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat wij dus altijd op de hoogte zijn van uw persoonlijke situatie en van uw  juiste adresgegevens. Ook is het zeker goed om eens te controleren of al uw verzekeringen nog up-to-date zijn. Wij helpen u daar graag bij.