Zekerheid voor je webshop ! 30-06-14

Wie een webshop start denkt er niet altijd aan dat het misschien toch niet onverstandig is om zich voor een aantal risico’s in te dekken. Want u moet immers weinig of niet het huis uit, u krijgt geen klanten over de vloer en in de beginfase hebt u wellicht ook geen personeel in dienst. En toch…

Allereerst : indien u wel personeel engageert, dan moet u sowieso de verplichte verzekering “Arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van of naar het werk” onderschrijven. Maar er zijn ook nog heel wat andere zaken waar u beter aan denkt want als ondernemer kunt u toch voor heel wat zaken aansprakelijk worden gesteld. Hier een kort overzicht :

  • Beroepsaansprakelijkheid : als u bij de uitvoering van uw beroepsbezigheden door een fout of nalatigheid schade berokkent aan iemand, dan zal een verzekering BA Uitbating u hiervoor beschermen.
  • Dekking “Na levering” : beschermt u voor moeilijkheden na levering van uw goederen. Een polis BA Onderneming zal vaak zowel uw beroepsaansprakelijkheid als uw aansprakelijkheid “Na levering” dekken.
  • Brandverzekering : als u de webshop vanuit uw privé woning uitbaat, vergeet dan niet om de maatschappij of tussenpersoon in te lichten over de nieuwe activiteit en de waarde van de opgeslagen goederen zodat de brandpolis kan aangepast worden. Eventueel kan het toch beter zijn om een aparte polis af te sluiten.
  • Andere nuttige polissen om over na te denken zijn : een polis rechtsbijstand “Onderneming”, een polis “Data protection” (zeker geen overbodige luxe voor een online shop) en een polis “Gewaarborgd inkomen”.

Ondernemen is altijd een beetje risico nemen maar het is zeker niet onverstandig om dat risico op een oordeelkundige manier binnen de perken te houden. Alvast veel succes.

Bron : Assuralia