Verzamel zo veel mogelijk bewijzen van een nakend gevaar! 20-06-14

Ingevolge hevige windstoten helt een populier op uw eigendom gevaarlijk over. Hij is gedeeltelijk ontworteld en dreigt op de woning van de buurman te vallen. In dat geval kunt u best beroep doen op een expert en/of een gespecialiseerde firma. Als die van oordeel zijn dat de boom zo snel mogelijk geveld moet worden omdat hij een nakend gevaar vormt, dan kunt u natuurlijk het nodige laten doen. Zorg dan wel voor voldoende bewijzen door foto’s te nemen en het verslag van de expert achter de hand te houden.

Dit hebt u immers nodig om het schadegeval bij de maatschappij van uw brandverzekering aan te geven. Eventueel kunt u de maatschappij vooraf inlichten zodat ze zelf het hoogdringende karakter kunnen vaststellen en een voorafgaandelijk akkoord kunnen geven. Zonder een goed dossier loopt u immers het risico dat uw verzekeringsonderneming uw schadegeval niet wil aanvaarden.