Veilig barbecuen met deze 10 tips! 18-06-14

1. Zorg ervoor dat de barbecue stabiel staat.

Plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond. Zet de barbecue nooit op een wankele (tuin)tafel.
Leg het snoer van een elektrische barbecue zo min mogelijk in de looproute en laat het over de grond lopen. Bij struikelen kan de barbecue omvallen.

2. Plaats de barbecue ver van brandbaar materiaal

 • Zet de barbecue op een windvrije plaats.
 • Zet op de camping dat de barbecue ver van de tent af. Let op fladderende flappen van tenten.
 • Plaats de barbecue niet te dicht bij tafellakens, parasols, tuinmeubels of struiken.
 • Zet een elektrische barbecue nooit in de buurt van water/zwembad.

3. Steek de barbecue veilig aan.

 • Steek het vuur aan met producten en houtskool, die een CE-markering hebben en lees altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing die op de verpakking staat.
 • Gebruik nooit spiritus, benzine, brandgel (brandpasta) of petroleum als aanmaakmiddel. Deze brandbare vloeistoffen veroorzaken in combinatie met open vuur een steekvlam. De steekvlam kan zeer ernstige brandwonden veroorzaken.
 • Bruine aanmaakblokjes zijn milieuvriendelijk, onbeperkt houdbaar, reukloos en niet giftig. Plaats bruine aanmaakblokjes altijd bovenop en nooit onder houtskool of briketten. Zo is de juiste zuurstoftoevoer gegarandeerd. Of gebruik gloeiende houtskool die werd klaargemaakt in een aansteekkegel.
 • Steek een barbecue op gas direct aan op het moment dat het gas wordt opengedraaid. Haal het deksel van de barbecue voordat u hem aansteekt.
 • Controleer bij een barbecue op gas de datum op de gasfles en de gasslang op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop), zeker als u hem lange tijd niet hebt gebruikt. Zet de gasfles altijd rechtop, zowel tijdens het barbecuen als bij het opbergen.
 • Rol de verlengkabel van een elektrische barbecue volledig af. 

4. Hou afstand

 • Laat uw gasten zo weinig mogelijk in de buurt van de barbecue komen.
 • Hou zeker kinderen op veilige afstand.
 • Wijs kinderen op de gevaren van o.a. te dicht bij de barbecue te komen.
 • Laat kinderen niet in de buurt van de barbecue spelen. Verwijder voetballen, frisbees en dergelijke tijdelijk uit de tuin/kampeerplaats.
 • Hou ook huisdieren op afstand.

5. Draag aangepaste kleding

 • Draag bij voorkeur een linnen schort (nooit synthetisch) en handschoenen. 
 • Draag geen lichtontbrandbare kleding zoals een nylon zwempak of zwembroek. 
 • Barbecue niet met ontbloot bovenlijf.
 • Over het algemeen geldt dat vezels van plantaardige afkomst snel vlamvatten bij open vuur, ook bij lage temperaturen. De vlammen verspreiden zich snel, ze verhogen de kans op brandwonden in het gezicht en kunnen een inhalatietrauma veroorzaken.
 • Vezels van dierlijke afkomst schroeien aanvankelijk en vatten minder snel vlam; vlammen verspreiden zich trager dan bij plantaardige vezels.
 • Kunstvezel: Textiel van synthetische samenstelling vat niet snel vlam, verkoolt niet maar krimpt en smelt. Smeltend textiel heeft een hoge temperatuur en veroorzaakt daardoor kleine, maar diepe brandwonden. 
 • Ruimvallende kleding vat sneller vlam. Harige weefsels, zoals pluche, flanel en badstof raken sneller in brand dan gladde weefsels. 

6. Barbecue en alcohol gaan niet samen

Let op een overmatig gebruik van alcoholische dranken. Ook bij BBQ is er een BOB. Wie bakt, drinkt niet.
In de buurt van het toestel mogen zich geen alcoholhoudende dranken bevinden. De hitte zou de alcoholdampen immers kunnen doen ontvlammen en zo ernstige brandwonden veroorzaken.

7. Veilig bedienen

 • Eén persoon bedient de barbecue en is verantwoordelijk.
 • Gebruik spiezen met een houten handvat. Metalen handvatten kunnen lelijke brandwonden veroorzaken.
 • Gebruik vleestangen.
 • Prik niet in het vlees, dit spat en geeft extra vlammen.
 • Let ook op handvatten van het grillrooster en het deksel: barbecues op houtskool kunnen zeer heet worden. Barbecues op gas kampen niet met dit probleem.
 • Overgiet een eenmaal brandende barbecue nooit met extra brandstof. Dit kan een steekvlam geven.

9. Ruim de barbecue veilig op

 • Omdat de barbecue gloeiend heet is na gebruik, moet u extra oppassen met opruimen. 
 • Verplaats nooit een brandende of nog warme barbecue.
 • Laat de barbecue, in geen geval, onbeheerd achter als er kinderen in de buurt zijn.
 • Houtskool blijft urenlang nagloeien, zorg ervoor dat alles goed dooft. Gebruik, indien nodig, zand of water bij het doven. Ruim de as pas op als de barbecue helemaal afgekoeld is.
 • Draai de gaskraan bij een gasbarbecue dicht en zet de warmtestand uit.
 • Haal bij een elektrische barbecue de stekker uit het stopcontact als deze niet meer gebruikt wordt.

10. Als zich toch een ongeluk voordoet

 • Houd bij een houtskoolbarbecue altijd een emmer water of brandblusser bij de hand.
 • Gebruik nooit water om vuur in een gasbarbecue te doven, maar sluit de toevoer van de gasfles en doe het deksel dicht.
 • Koel brandwonden 20 minuten met lauw zachtstromend leidingwater. Is er geen stromend water, gebruik dan natte doeken. Smeer niets op de brandwond. Gebruik alleen water.
 • Indien er geen water in de buurt is, kunt u de vlammen doven door te rollen.?Laat het slachtoffer zeker niet rennen, want daardoor kunnen vlammen aanwakkeren. Leg het slachtoffer op de grond en doof de vlammen met water of met een blusdeken of met een zwaar stuk textiel, zoals een jas of een deken. Rol eventueel het slachtoffer over de grond tot de vlammen doven.
 • Verwijder alleen kledij die niet aan de wonde kleeft.