Breng uw verzekeraar op de hoogte als u uw auto verkoopt ! 20-06-14

Het valt niet zo vaak voor maar soms verkoopt iemand zijn wagen aan een persoon die dit voertuig uitvoert naar het buitenland. Wanneer de nieuwe eigenaar dan de nodige stappen doet om te kunnen rijden met zijn wagen, valt het soms voor dat geen enkele instantie in België hierover ingelicht wordt.

Wie zijn nummerplaat niet onmiddellijk laat schrappen en zijn verzekering niet opzegt kan dan voor verrassingen komen te staan. De wetgeving stelt immers dat de verzekeringsnemer onverwijld de verzekeringsonderneming op de hoogte moet brengen van de verkoop van het voertuig. Doet hij dit niet, dan kan de verzekeraar de verzekeringspremies eisen tot op het ogenblik dat hij van de verkoop op de hoogte wordt gesteld. Bovendien roept de verzekeraar in dat de verzekeringsdekking toch nog kon ingeroepen worden bij een vervangingsvoertuig. Een eigendomsoverdracht leidt dus niet automatisch tot de vernietiging van de overeenkomst. Ook de inschrijving van het voertuig zal moeten betaald worden tot op het moment van de opzeg. Vermijd dus extra kosten en regel de opzegging meteen na de verkoop.