Offerte Watersportverzekering NL

  particulier persoon (man)particulier persoon (vrouw)bedrijf

  Indien de aanvrager een particulier persoon is


  Te verzekeren vaartuig

  Gegevens vaartuig

  open zeilbootzeiljachtmotorboot of motorjachtrubberbootroeiboot/kanosloepcatamaranandere

  buitenboordmotoringebouwde motor op schroefasingebouwde motor / hekaandrijving

  Gegevens voortstuwingsinstallatie (VSI)

  motor 1

  benzinedieselgasandere

  motor 2

  benzinedieselgasandere


  Dekking/ verzekerde bedrag(en)/ vaargebied

  uitsluitend WA (aansprakelijkheid)basisdekking met standaard eigen risico (incl. aansprkakelijkheid) €100,-basisdekking met €250,- eigen risico (incl. aansprkakelijkheid)basisdekking met €500,- eigen risico (incl. aansprkakelijkheid)uitgebreide dekking (incl. aansprakelijkheid) zonder eigen risicouitgebreide dekking (incl. aansprakelijkheid) met €250,- eigen risicouitgebreide dekking (incl. aansprakelijkheid) met €500,- eigen risico

  huidige waarde van vaartuig inclusief VSI, eventueel bijboot en extra uitrusting.

  Bijboot

  * Bij keuze voor Basisdekking kan de waarde een nautische apparatuur buiten beschouwing blijven tenzij u die apparatuur wel wilt meeverzekeren. In dat geval graag opgeven welk bedrag een nautische apparatuur in de opgegeven waarde is inbegrepen.

  EuropaNederlandZeedekking 'groot vierkant'Middellandse zeeAnders

  * Uw opgave dient het bedrag te zijn dat u boven het standaard voor de inboedel verzekerde bedrag (20% van de eerder opgegeven 'te verzekeren waarde') nodig hebt.

  janee

  Opgave merk en chassisnummer


  Bijzonderheden

  (Indien een ander dan aanvrager, ook graag toelichten welk belang aanvrager bij het vaartuig heeft.)

  aanvragereen ander dan de aanvrager, namelijk:

  Als de verzekering op naam van een bedrijf wordt afgesloten,
  - welke persoon in de 'vaste' gebruiker van het vaartuig
  - wat is zijn/haar relatie tot aanvrager

  voor eigen, recreatief gebruikverhuur / chartervaart(ook) wedstrijdzeilenmet vaste schipperzonder vaste schipperanders

  - de ligplaatslocatie in het vaarseizoen
  - de locatie van de 'winterberging'

  janee

  NB Aanwezigheid ervan is verplicht bij een vaartuig met ingebouwde benzinemotor.

  janee

  Als sprake is van een een eerdere pleziervaartuigverzekering, graag opgeven bij welke maatschappij u het laatste was verzekerd en onder welk polisnummer

  janee

  No-claim overname / Verklaring schadevrije jaren

  Ondergetekende verklaart schadevrij te hebben gevaren sinds de hieronder vermelde datum en machtigt Delta Lloyd hieromtrent zonodig navraag te doen bij (een) vorige vezekeraar(s).

  Overige contactgegevens

  per jaarper halfjaar (3% toeslag)per kwartaal (5% toeslag)per maand (7% toeslag)

  Algemene slotvragen

  Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten aanzien van een verzekering als thans aangevraagd ooit geconfronteerd met een weigering, een opzegging of acceptatie onder beperkende voorwaarden. Zo ja, graag toelichten.

  janee

  Bent u of in één van de andere belanghebbenden in de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest. U hoet deze vraag alleen met Ja te beantwoorden als sprake is van een van de omstandigheden die in de toelichting op deze vraag zijn aangegeven.

  janee

  Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden

  Van belang om te weken is of u een andere belanghebbende bij deze verzekering als verdachte, of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking is geweest met politie of justitie in verband met:

  • enig misdrijf - of poging daartoe - als diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing en bedreiging;

  • enig (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;overtreding van de wet wapens en munitie, de opium wet, de Wet economische delicten.

  Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)


  captcha