Is een ziekteverzekering verplicht? 18-12-23

Het antwoord is ja. Iedereen moet zich in België verplicht aansluiten bij een mutualiteit naar keuze of bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV) om te kunnen genieten van het verzekeringssysteem voor de gezondheidszorg.

Wat doet een ziekenfonds?

Een ziekenfonds of mutualiteit zorgt voor de tussenkomst voor medische verzorging en uitkeringen (vb: wegens arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof).

Ze zorgen ook voor thuiszorgdiensten en uitlening van materiaal voor verzorging aan huis.

Verder doet men de inning van de verplichte zorgverzekering en de aanvraag voor uitkeringen uit de zorgverzekering voor mantelzorgers en rusthuisbewoners.

Wanneer moet je aansluiten?

Je dient verplicht aan te sluiten wanneer:

  • je ouder bent dan 25
  • je jonger bent dan 25 en werkt
  • je jonger bent dan 25, werkloos mét uitkering