Hoeveel risico neemt u als ondernemer met uw inkomen? 15-02-16

Als ondernemer bent u gewend om te gaan met risico’s. Het verlies van een klant, een verkeerd advies, niet betalende debiteuren, een toeleverancier die niet op tijd levert, de wisselende prijzen van grondstoffen maar ook ziekte of ongeval kunnen uw inkomsten in hoge mate beïnvloeden.

Bedrijfsverzekeringen

U kunt een flink aantal ondernemersrisico’s afdekken met diverse bedrijfsverzekeringen waarvan er een aantal verplicht zijn, zoals:

 • Een brandverzekering voor uw bedrijfsruimte;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor uw voertuigen;
 • Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing;
 • Arbeidsongevallenverzekering voor uw personeel;
 • Beroepsaansprakelijkheid bij bepaalde beroepen zoals arts of architect.

Daarnaast kunt u kiezen uit diverse facultatieve verzekeringen zoals een:

 • Individuele levensverzekering;
 • Gewaarborgd inkomen na ziekte of ongeval;
 • Bedrijfsleiderverzekering;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Verzekering voor de goederen van uw onderneming;
 • Verzekering tegen exploitatieverlies.

Hoewel facultatief, is de verzekering gewaarborgd inkomen na ziekte of ongeval eigenlijk onmisbaar voor een ondernemer. Het geeft veel rust te weten dat u financieel gezien op dezelfde voet kunt doorleven met uw gezin, als u door ziekte of ongeval niet zou kunnen werken.

Verzekering voor gewaarborgd inkomen na ziekte of ongeval

Als u zich niet bijverzekert, kunt u straks alleen maar een beroep doen op de sociale zekerheid, als u door ziekte of ongeval niet meer zou kunnen werken. Die uitkering is echter niet meer dan een tegemoetkoming in uw kosten.

 • Een uitkering voor een zelfstandige die alleenstaand is, bedraagt momenteel maandelijks bruto 1092,26 Euro als het bedrijf blijft bestaan. Bij stopzetting van het bedrijf zal deze maandelijkse bruto uitkering 1145,82 Euro bedragen.
 • Een zelfstandige die tevens gezinshoofd is, ontvangt nu maandelijks 1431,82 Euro bruto, ongeacht de status van zijn of haar bedrijf.
 • Een verzekering voor gewaarborgd inkomen na ziekte en ongeval zorgt straks dus gegarandeerd voor een welkome aanvulling op deze uitkering.

Premie in eigen hand

Veel mensen denken nog steeds dat een verzekering voor gewaarborgd inkomen heel duur is. Tegenwoordig zijn er echter zoveel mogelijkheden en elke verzekering is op maat af te sluiten, zodat u de kosten helemaal in eigen hand heeft. Het bedrag dat u wilt verzekeren en de wachttijd voor uitbetaling die u straks wilt hanteren, bepalen de hoogte van uw premie. Wij kijken graag samen met u naar mogelijkheden en voorwaarden. En mocht u onverhoopt in de toekomst te maken krijgen met ziekte of een ongeval, dan bent u bij ons verzekerd van de schadeloosstelling zoals overeengekomen en een snelle dossierafhandeling.

 

Altijd tot uw dienst,

Uw makelaar